SEMİNERLER
SERGİLER

SEMİNERLER

Girne American Universitesi Mimarlık Fakültesi
Geleneksel Seminerleri

SERGİLER

Girne American Universitesi Mimarlık Fakültesi
Geleneksel Sergiler

Kapat
Giriş Yap
GAU Network etki alanından hesabınızda oturum açın.
Kaydınız yok mu? Şimdi Kaydolun !
Giriş Yap :  
Kullanıcı Adı : Kullanıcı adımı unuttum
Şifre : Şifremi Unuttum
Üye değil misiniz? Şimdi kaydolun!
Kullancı Adı : GAU Web Mail  
Adım Soyadım :
E-Mail Adresim :
Kayıt Ol : GAU Web Mail  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğenci Mail  
Öğrenci Numaranız :
Adınız Soyadınız :
Kayıt Ol : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Kullanıcı Adı : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Adınız Soyadınız :
Şifre : GAU Öğrenci Bilgi Sistemi  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kullanıcı Adı : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :
Kayıt Ol : GAU Kütüphane  
E-Mail Adresiniz :
Öğrenci Numaranız :

Nota İtirazlar

Tarih: 30/01/2015

GAU- Sınav ve Değerlendirme Yönetmeliği`nin 10. maddesi esasında, notlarına itiraz etmek isteyen öğrencilerimiz, sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten itibaren 1 hafta içerisinde, nota itiraz dilekçelerini bölüm başkanlarına hitaben yazılı olarak yapabilirler ve Fakülte sekreterliğine teslim edebilir veya bölüm başkanlarına email vasıtasıyla gönderebilirler.

Bunun dışında özel olarak e-mail yoluyla ya da yazılı olarak ders hocalarına yapılan başvurular ve ya bölüm başkanı dışında başka bir ofise hitaben yazılan dilekçeler resmi itiraz dilekçesi olarak kabul edilmeyecektir.

Mimarlık Bölümü öğrencileri: shahinkeynoush@gau.edu.tr

İç Mimarlık Bölümü öğrencileri: senemsadri@gau.edu.tr

Grafik Tasarım Bölümü, Resim ve Plastik Sanatlar Bölümü öğrencileri: mehmetadil@gau.edu.tr

 GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ
SINAV VE DEĞERLENDİRME YÖNETMELİĞİ
10. Öğrenci herhangi bir ders veya çalışmalardan veya uygularmalardan aldığı nota, itiraz edebilir. 
a. Dönem notu değerlendirilmesine katılan her türlü sınav ve çalışmalara ilişkin evrak, öğrencinin istemesi halinde neticenin ilan edildiği tarihi izleyen bir hafta içerisinde ilgili öğretim elemanı tarafından kendisine gösterilir.
b. Öğretim elemanının değerlendirmesinden tatmin olmayan öğrenci dönemiçi notuna en çok notun açıklanmasından bir hafta içinde itirazını yazılı olarak bölüm başkanına yapabilir. Bölüm başkanı uygun gördüğü öğretim elemanlarından oluşacak ve dersin öğretim elemanının da içinde olacağı bir komisyon ile öğrencinin itirazını en geç bir hafta içinde sonuca bağlar. Bu komisyonun vereceği karar kesindir.
c. Dönem sonu notuna ve/veya başarı notuna itiraz, en geç notun açıklanmasından sonra bir hafta içerisinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak yapılır. Bölüm başkanı uygun gördüğü öğretim elemanlarından oluşacak ve dersin öğretim elemanın da içinde olacağı bir komisyon ile öğrencinin itirazını en geç bir hafta içinde sonuca bağlar. Bölüm başkanlığının değerlendirmesi onay için Fakülte Yönetim kuruluna yönlendirilir ve yazılı olarak öğrenciye en geç bir hafta içerisinde bildirilir. Dönem sonu notunda herhangi bir değişiklik kararı verilmesi durumunda, bu durum `Not Değiştirme Formu` ile birlikte, gerekçeli olarak, ilgili Fakülte Yönetim kurulu’na 
sunulur.